Ana Sayfa

Merkez Altyapısı Kalkınma Bakanlığı (DPT) destekli 2009 K 120 760 proje numaralı "Transgenik Hayvan Araştırma Laboratuvarı" projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye yerleşkesi Kütüphane/Halk Sağlığı Binası'nda kurulmuştur. 2012 yılında pronükleer enjeksiyon yöntemi ile ilk transgenik fareler üretilmiştir. Transgenik Hayvan Teknolojileri Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 13/03/2013 tarih ve 2013/107 kararı ile, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 08/05/2013 tarih ve 75850160-101.04-2827 sayılı kararına istinaden 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyete başlamıştır.

Duyurular

Merkez Müdürü Doç.Dr. Aytekin Akyol'un Hacettepe Dergisi Şubat 2015 sayısında yayımlanan röportajı (24.03.2015)

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

Hacettepe Üniversitesi Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi